Vyhrajte lístky na Prague Coffee Festival

Největší setkání milovníků kávy v Čechách, Prague Coffee Festival, se blíží a mamacoffee pro vás má soutěž o 2 jednodenní vstupenky pro vás a vaši holku, kluka, mámu, babičku, dědu … Prostě kohokoliv, koho byste rádi vzali sebou.

Stačí popátrat na našem webu, zjistit, na jakou domácí přípravu se hodí naše nová káva Rwanda Muhondo. Odpověď vložte do komentáře na otázku na profilu mamacoffee na sociální síti Facebook (https://www.Facebook.com/mamacoffee/). Soutěž začíná ve středu 12. 10. v 10:12 a končí ve čtvrtek 13. 10. v 10:13.Vítěz bude vybrán náhodně z posledních deseti správných odpovědí.

Jak se zúčastnit soutěže?

Odpověžte na otázku: „Na jakou domácí přípravu se hodí naše nová káva Rwanda Muhondo?“ položenou na profilu mamacoffee na sociální síti Facebook. Soutěž trvá od 12.10.2016 10:12 hodin do 13.10.2016 10:13 hodin. Výherce vybere náhodný los z posledních 10 správných odpovědí. Každý soutěžící smí odpovědět právě jednou!

Pravidla soutěže o vstupenky na Prague Coffee Festival

1. Pořadatelem a provozovatelem soutěže je:

mamacoffee s.r.o., Osmého listopadu 436/48, Praha 6, 169 00, IČ: 28364601, DIČ: CZ28364601, info@mamacoffee.cz.

2. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá od 12.10 2016, 10:12 hod do 13. 10. 2016 10:13 hod v České republice.

3. Soutěžící:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky. Každý soutěžící může odpovědět pouze jednou. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním poměru k pořadateli a osoby blízké podle  § 116 občanského zákoníku.

4. Účast v soutěži a určení výherce:

Účastníkem se může stát ten, kdo je fanouškem stránky mamacoffee na sociální síti Facebook a v době konání soutěže odpoví na soutěžní otázku. Vybrán bude jeden výherce. Výherce určí náhodný los z posledních 10 odpovědí.

5. Výhra v soutěži, předání výhry:

Výherce získá 2 jednodenní vstupenky na Prague Coffee Festival. Výsledky soutěže budou zveřejněny na profilech mamacoffee na sociální síti Facebook 13. 10. 2016. Výherce bude kontaktován a ověřen prostřednictvím sociální sítě Facebook. Výhru si výherce vyzvedne v den konání festivalu (22. nebo 23.10.2016) přímo na místě, v Kafkově domě.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva:

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že je pořadatel soutěže oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

7. Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli sociální síti Facebook.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení týkající se splnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky. Účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi organizátorem, pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 12. 10. 2016.