Letní plechová soutěž o ruční mlýnek

Soutěž, Léto v plechu 1Léto je v plném proudu a my pro vás máme hned 2 dobré, plechové zprávy. Soutěž s naším novým plecháčkem o náš staronový ruční mlýnek Porlex, japonskou klasiku v novém designu se štíhlým tělem a keramickými kameny. Oba “plechy” krásně využijete na chalupě, pod stanem, na festivalu, na horském výšlapu, jednoduše všude, kam vás letošní léto zavane.

Jak se zúčastnit soutěže?

Vezměte svůj mamacoffee plecháček na prázdniny a vyfoťte ho/sebe s ním/jeho s ním/jeho s ní/oba s ním … Přidejte na Facebook nebo Instagram s hastagem #Letovplechu. Nejzábavnější fotografii odměníme super-kvalitním japonským ručním mlýnkem na kávu Porlex Mini. Své fotky zasílejte do 31. 8. 2016.

Pravidla soutěže #Letovplechu

1. Pořadatelem a provozovatelem soutěže je:

mamacoffee s.r.o., Osmého listopadu 436/48, Praha 6, 169 00, IČ: 28364601, DIČ: CZ28364601, info@mamacoffee.cz.

Soutěž, Létovplechu2. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá od 5. 8. 2016 do 31. 8. 2016 v České republice.

3. Soutěžící:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky. Soutěžící musí na sociální síť Facebook nebo Instagram umístit fotografii mamacoffee plecháčku s hashtagem #Letovplechu. Každý soutěžící může soutěžit pouze s jednou soutěžní fotografií. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním poměru k pořadateli a osoby blízké podle  § 116 občanského zákoníku.

4. Účast v soutěži a určení výherce:

Účastníkem se může stát ten, kdo je fanouškem stránky mamacoffee na sociální síti Facebook nebo Instragram a v době konání soutěže zveřejní fotografii s hashtagem #Letovplechu. Vybrán bude jeden výherce. Výherce určí porota sestavená ze zaměstnanců společnosti mamacoffee.

5. Výhra v soutěži, předání výhry:

Soutěž, LétovplechuVýherce získá 1 ruční mlýnek Porlex mini. Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách www.mamacoffee.cz a profilech mamacoffee na sociální síti Facebook do 5.9. 2016. Výherce bude kontaktován a ověřen na emailové adrese, kterou jako autor uvede v komentáři ke své vítězné fotografii. Výhru výherci zašleme poštou nebo si ji bude moci vyzvednout v některé z našich pražských kaváren mamacoffee.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva:

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že je pořadatel soutěže oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb. Pořadatel může stejně tak bezúplatně využít k propagačním a marketingovým účelům vítězné fotografie.

7. Závěrečná ustanovení

Soutěž, LétovplechuÚčastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli sociální síti Facebook.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení týkající se splnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky. Účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi organizátorem, pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 4. 8. 2016.