Druhá soutěž o vstupenky na Prague Coffee Festival

Vyhrajte lítky na Prague Coffee FestivalNejvětší setkání milovníků kávy v Čechách, Prague Coffee Festival, se blíží a mamacoffee má pro odběratele svého newsletteru soutěž o 2 vstupenky!

Stačí odpovědět na otázku: “Na jakou domácí přípravu je vhodná naše nová káva Rwanda Muhondo?”. Vaše odpovědi zasílejte na marketa.kolanova@mamacoffee.cz do pondělí 17.10.2016 24:00. Výherce férově vybere náhodný los ze všech zaslaných správných odpovědí.

Jak se zúčastnit soutěže?

Opovězte na otázku: “Na jakou domácí přípravu je vhodná naše nová káva Rwanda Muhondo?” Vaše odpovědi zasílejte na marketa.kolanova@mamacoffee.cz do pondělí 17.10.2016 24:00. Soutěž trvá od 13.10.2016 do 17.10.2016. Výherce vybere náhodný los ze všech zaslaných správných odpovědí. Každý soutěžící smí odpovědět právě jednou!

Pravidla soutěže o vstupenky na Prague Coffee Festival

1. Pořadatelem a provozovatelem soutěže je:

mamacoffee s.r.o., Osmého listopadu 436/48, Praha 6, 169 00, IČ: 28364601, DIČ: CZ28364601, info@mamacoffee.cz.

2. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá od 13.10.2016 do 17.10.2016 v České republice.

3. Soutěžící:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky. Každý soutěžící může odpovědět pouze jednou. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním poměru k pořadateli a osoby blízké podle  § 116 občanského zákoníku.

4. Účast v soutěži a určení výherce:

Účastníkem se může stát ten, kdo je odebírá elektronický newsletter mamacoffee a v době konání soutěže odpoví na soutěžní otázku. Vybrán bude jeden výherce. Výherce určí náhodný los ze všech zaslaných odpovědí.

5. Výhra v soutěži, předání výhry:

Výherce získá 2 jednodenní vstupenky na Prague Coffee Festival. Výherce bude kontaktován na e-mailové adrese, ze které odešle správnou odpověď. O vítězi bude informovat také speciální edice newsletteru mamacoffee. Výhru si výherce vyzvedne v den konání festivalu (22. nebo 23.10.2016) přímo na místě, v Kafkově domě.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva:

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že je pořadatel soutěže oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení týkající se splnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky. Účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi organizátorem, pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 13. 10. 2016.