Soutěž o půl kila kávy a plnou hrst odznáčků

SoutěžUž pár dní máme na mlýnku v kavárnách novou kávuNikaragua Finca El Guayabo. Tuhle nejnovější novinku, kterou jsme si přivezli přímo z kávových plantáží rodiny Mendez-Valle, můžete nyní vyhrát! Stačí si tipnout, kolik odznáčků je na fotce a půlkilové balení nikaragujské arabiky je vaše! A odznáčky k tomu!

Soutěž probíhá na profilu mamacoffee na sociální síti Facebook od pátku 11. 11. 2016, 11:00 do pondělí 14.11. 2016, 11:00. Vítěz bude vybrán náhodně z posledních deseti správných odpovědí.

Jak se zúčastnit soutěže?

Odpovězte na otázku: „Kolik mamacoffee odznáčků je na snímku?“ položenou na profilu mamacoffee na sociální síti Facebook. Soutěž trvá od 11. 11. 2016, 11:00 do 14. 11. 2016, 11:00. Výherce vybere náhodný los z posledních 10 správných odpovědí. Každý soutěžící smí odpovědět právě jednou!

Pravidla soutěže

1. Pořadatelem a provozovatelem soutěže je:

mamacoffee s.r.o., Osmého listopadu 436/48, Praha 6, 169 00, IČ: 28364601, DIČ: CZ28364601

2. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá od 11. 11. 2016 do 14. 11. 2016 v České republice.

3. Soutěžící:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky. Každý soutěžící může odpovědět pouze jednou. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním poměru k pořadateli a osoby blízké podle  § 116 občanského zákoníku.

4. Účast v soutěži a určení výherce:

Účastníkem se může stát ten, kdo je fanouškem stránky mamacoffee na sociální síti Facebook a v době konání soutěže odpoví na soutěžní otázku. Vybrán bude jeden výherce. Výherce určí náhodný los z posledních 10 odpovědí.

5. Výhra v soutěži, předání výhry:

Výherce získá půlkilové balení kávy Nikaragua Finca El Guayabo a plnou hrst odznáčků mamacoffee. Výsledky soutěže budou zveřejněny na profilu mamacoffee na sociální síti Facebook 14. 11. 2016. Výherce bude kontaktován a ověřen prostřednictvím sociální sítě Facebook. Výhra bude zaslána výherci na smluvenou adresu prostřednictvím České pošty, příp. si ji výherce bude moci vyzvednout v kavárně mamacoffee (dle vzájemné dohody).

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva:

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že je pořadatel soutěže oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení týkající se splnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky. Účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi organizátorem, pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 11. 11. 2016.