Vyhraj 2 akreditace na Jeden svět

SoutěžLidskoprávní festival Jeden svět, který mamacoffee dlouhodobě podporuje, začíná již příští týden. Proto pro vás máme soutěž o 2 akreditace na dva filmy zdarma. Stačí zodpovědět otázku z oblasti nám nejmilejší – pražení kávy.

Pražení je jedním z nejdůležitějších momentů v životě kávy. Aroma, tóny a chutě, které z kávy cítíme, mají základ ve vlastnostech zelené kávy, ale jedině dobré pražení je dovede k dokonalosti. Během pražení dochází k vysoušení kávových zrnek, řadě chemických reakcí a související ztrátě hmotnosti. Po upražení se káva nechává několik dní „vydechnout“. Teprve pak je možné si ji namlít a užít.

A nyní k soutěžní otázce: „O kolik procent se v průměru sníží hmotnost kávy během pražení?“.

Soutěž končí v pondělí 6.3. 2017 ve 11:33. Výherce vybere náhodný los ze všech správných odpovědí. Správná odpověď může mít maximální odchylku +- 1,5 %.

Jak se zúčastnit soutěže?

Odpovězte na otázku: „O kolik procent průměrně se sníží hmotnost kávy během pražení?“ položenou na profilu mamacoffee na sociální síti Facebook. Soutěž trvá od 3.3.2017 13:33 do 6.3. 2017 11:33. Výherce vybere náhodný los ze všech správných odpovědí (maximální odchylka +- 1,5 %). Každý soutěžící smí odpovědět právě jednou.

Pravidla soutěže

1. Pořadatelem a provozovatelem soutěže je:

mamacoffee s.r.o., Osmého listopadu 436/48, Praha 6, 169 00, IČ: 28364601, DIČ: CZ28364601

2. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá od 3.3.2017 13:33 do 6.3. 2017 11:33 v České republice.

3. Soutěžící:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky. Každý soutěžící může odpovědět pouze jednou. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním poměru k pořadateli a osoby blízké podle § 116 občanského zákoníku.

4. Účast v soutěži a určení výherce:

Účastníkem soutěže se může stát pouze ten, kdo je fanouškem stránky mamacoffee na sociální síti Facebook a v době konání soutěže odpoví na soutěžní otázku. Vybrán bude jeden výherce. Výherce vybere náhodný los ze všech správných odpovědí (maximální odchylka +- 1,5 %).

5. Výhra v soutěži, předání výhry:

Výherce získá 2 akreditace na festival Jeden svět. Každá akreditace opravňuje ke vstupu na 2 filmy zdarma v souladu s podmínkami pořadatele festivalu.

Výsledky soutěže budou zveřejněny na profilu mamacoffee na sociální síti Facebook dne 6. 3. 2017. Výherce bude kontaktován a ověřen prostřednictvím sociální sítě Facebook. Výzvednutí výhry je možné pouze v některé z kaváren mamacoffee.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva:

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že je pořadatel soutěže oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení týkající se splnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky. Účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi organizátorem, pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 3. 3. 2017