Volná pozice: HR managerka/manager

Hledáme někoho, koho baví práce s lidmi, koho baví káva a chce spolu s námi posunout mamacoffee z věku 15 let do plné dospělosti a dál!

název pozice: HR managerka/manager

úvazek: HPP ½ flexibilní

místo výkonu práce: Praha, kancelář, HO

nástup: listopad 2022+

přímý nadřízený: CEO

Hlavní kompetence: vedení HR agendy, příprava a rozvoj strategie

Místo v organizační struktuře/vazby: spolupráce s COO, CEO

Cíl pozice:

-posunout lidské zdroje mamacoffee v souvislostí s celkovou strategií rozvoje firmy

v ČR i zahraničí

– transformovat firmu skrze vzdělávání a další rozvoj zaměstnaců a zaměstnankyň

– pracovat na naplňování hodnot a vizí mamacoffee

Popis pozice:

1) Nábory a Pohovory

– komunikace s uchazeči o zaměstnání (osobní, telefonická, e-mailová)

– správa databáze uchazečů/uchazeček e-mail zamastnani@mamacoffee.cz

– spolupráce s provozními, plánováním náborových aktivit jednotlivých středisek

– úvodní pohovory uchazečů do managementu

– organizování pohovorů, zadávání case studies, práce s CV, motivačními dopisy

– nábor zaměstnanců/zaměstnankyň cizinců!

– spolupráce s organizacemi podporující zaměstnávání lidí se ztíženým přístupem na

pracovní trh – Fosa, Fokus, aj.

2) Strategie

– sestavování ročního a dlouhodobějšího HR plánu (akce, nábory, daně, aj)

– účast na schůzkách s CEO, COO

– spolupráce s kolegyní, která má na starosti administrativní agendu HR

– spolupráce s naší mzdovou účetní

– spolupráce na mzdové politice a systému odměňování

zaměstnanců/zaměstnankyň

– zaučování středního managementu v HR tématech (pohovory, systém, procesy)

– tvorba a aktualizace HR manuálů

3) Tvorba a plán adaptace nových pozic středního a vyššího managementu

– plánování vstupu, obsahu adaptace, domlouvání schůzek

– uvedení do firmy, seznámení se směrnicemi a filozofií firmy, adaptace

4) Vnitřní komunikace

– spolupráce na interním newsletteru, spolupráce s jednotlivými odděleními firmy v ČR

i zahraničí nad konkrétními tématy

– spolupráce s oddělením marketingu a vzdělávání

– účast na strategických plánováních a spolupráce na rozvoji firmy

5) HR marketing

– příprava a zadávání pracovní inzerce – ve spolupráci s marketingem

– sledování pracovních portálů, sociálních sítí a relevantních HR platforem

– správa kariérní stránky mamacoffee

– příprava a spolupráce na vzdělávacích projektech mamacoffee

6) Hodnotící schůzky

– organizování, účast na hodnotících schůzkách, evidence

– hlídání konce platností smluv, zkušební doby, aj.

7) Správa a rozšiřování benefitů & event aktivity

– spravování systému benefitů

– příprava a realizace nových/vhodných benefitů

– plánování interních akcí mamacoffee (interní dárky, večírky, rozpočet, termíny) +

komunikace

Pokud máte o pozici zájem, ozvěte se na email zamestnani@mamacoffee.cz