nejnovější mamacoffee podcast

Speciál – o pomoci uprchlíkům, strachu a pomoci –
s psychoterapeutkou Věrou Roubalovou Kostlánovou

Tento podcast jsme se rozhodli věnovat tématu uprchlíků, pomoci i strachu. Vzhledem k válce, kterou Rusko vede proti Ukrajině jsme se rozhodli mluvit především o tom jak pomáhat, jak pracovat se svými silami, strachy a s traumaty.  
Jako hosta/hostku jsem si pozval někoho, kdo k tématu má rozhodně co říci nejen svou profesí, ale i svým celoživotním postojem. Zároveň někoho, kdo je velice blízce spojen s mamacoffee. Je jím Věra Roubalová Kostlánová, která maminkou spolumajitelky mamacoffee Marty. 

Věra je psychoterapeutka, která desítky let pracuje s uprchlíky a zabývá se práci s traumaty také v Rafael Institutu. Bavíme se tedy o mnoha zcela aktuálních, ale často i hodně osobních otázkách a tématech.

Cílem tohoto podcastu samozřejmě nemůže být dát odpovědi na tyto těžká témata, ale je snahou otevřít některá oblasti i odpovědi na některé otázky, které se logicky kolem pomoci uprchlíkům objevují. Možná také ukázat, že na některé otázky nejsou rozhodně jednoduché a jasné odpovědi. Každý jsme dost jiná osobnost a tedy i naše prožívání
a emoce jsou velice odlišné. 

Věra Roubalová Kostlánová se narodila v roce 1947 v židovské rodině v Praze. Její otec, přestože pocházel ze silně náboženské rodiny, se po válce stal krajským tajemníkem KSČ. V padesátých letech byl 6 let zavřený. Věry dědeček Salamon Hugo Lieben, byl rabín a zakladatel Židovského muzea v Praze.
Věra si vybrala docela jinou životní cestu, v roce 1968 se účastnila studentské stávky a následně se svým mužem Pavlem Roubalem podepsali Chartu 77. Pavel byl aktivní ve VONS (Výbor na ochranu nespravedlivě stíhaných) a byl uvězněn za vázání samizdatových, režimem zakázaných knih. Vychovali společně čtyři děti. V roce 1990 ovdověla.
Od 90.let Věra pracovala s migranty, věnovala se ženským skupinám a později po dokončení psychoterapeutického výcviku začala pracovat jako psychoterapeutka a supervizorka. Věra žije se svým mužem Františkem v Praze, je aktivní
v řadě občanských aktivitách, má čtyři děti a dvanáct vnoučat. 

I přestože je témat složité a náročné věříme, že bude pro vás zajímavé. Dejte nám vědět prostřednictvím emailu, nebo sociálních sítích zpětnou vazbu. 
Děkujeme za to!