mamacoffee odpovědně

mamacoffee odpovědně úvod

Mamacoffee odpovědně – to je název nové osvětové kampaně pražírny a kavárny mamacoffee. Dlouhodobě podporujeme projekty a inovace v rámci snížení ekologické stopy. V současnosti chceme aktivněji vystupovat nejen při snížení vlastní ekologické zátěže, ale rovněž chceme inspirovat ostatní a pracovat na osvětových a vzdělávacích aktivitách ve vlastních kavárnách a dalších provozech. Hodláme experimentálně testovat inovativní možnosti a cesty.

Konkrétní změny budeme realizovat v těchto oblastech:

DOPRAVA

Vzhledem k tomu, že zajišťujeme dopravu mezi pražírnou, pekárnou, balírnou a kavárnami, zaměřujeme se na pečlivé plánování cest tak, abychom je spojili do logických celků a jezdili co nejméně. Naše doprava je tak díky pečlivému plánování ekologičtější i ekonomičtější.

DSC_0174Do budoucna uvažujeme o využití možnosti sdíleného auta.

ENERGIE

Celkově se snažíme o použití nových technologií a úsporu spotřeby energií ve všech podnicích.

Do topné sezóny zapracujeme na snížení úniků tepla ať už maximální tepelnou izolací či instalací závěsů do míst v prostoru dveří, kde vznikají největší tepelné úniky.

Ve všech podnicích nainstalujeme šetřiče vody na bateriích a šetřiče vody při splachování u WC. Spolu s pravidelnou revizí WC tak snížíme spotřebu vody. V delším časovém horizontu chceme na splachování využívat šedou vodu.

20161115 Mama Coffee-091927Postupně revidujeme starší přístroje, které mají velkou spotřebu energie.

V jednotlivých provozech procházíme postupy mytí nádobí a navrhujeme nová efektivnější řešení.

Na zalévání květin hodláme primárně používat dešťovou vodu.

SUROVINY

Vždy preferujeme lokální, ekologicky pěstované a v celkovém kontextu šetrné suroviny. Objednávky a využití surovin optimalizujeme tak, aby se suroviny nekazily a aby nedocházelo k plýtvání.

Důležité je pro nás snížení ekologické náročnosti v místech pěstování i zkrácení vzdálenosti, kterou musí surovina urazit.

Z hlediska pěstování kávy a dalších surovin aktivně spolupracujeme s našimi dodavateli na možnostech inovace jejich procesů, a to především dopadů agrochemie, spotřeby vody, zpracování odpadní vody a zajištění co největší možné biodiverzity.

chřestový quiche sezónaOBALY A BAROVÉ VYBAVENÍ

Minimalizujeme obaly i všechny další materiály, které firma využívá. Postupně omezujeme jednorázové obaly a další prvky, které v podnicích využíváme.

Největším zdrojem jednorázových obalů jsou brčka a kelímky. Brčka jsme úplně zrušili a dáváme je pouze na vyžádání, zejména zákazníkům, kteří je ze zdravotních či jiných důvodů potřebují. U kelímků motivujeme zákazníky nosit si vlastní hrnečky poskytnutou slevou. Pokud si zákazník přinese vlastní nádobu na nápoj, dostane slevu 5 Kč. Slevu poskytujeme nejen na kávové nápoje, ale i na čaj, naše limonády a mošty.

Karlin_insta_kveten_2018_003Kartonové krabice od našich dodavatelů následně používáme k balení objednávek maloobchodním i velkoobchodním zákazníkům.
Ubrousky v kavárnách dáváme co nejmenší a co nejméně. Pracujeme také na nahrazení ubrousků na WC jiným systémem sušení rukou.

U mléka postupně přecházíme na větší obalové materiály. Tam, kde to provoz umožňuje, používáme vratné skleněné láhve. Obecně se snažíme minimalizovat množství zbytkového mléka a v případě, že našlehané mléko zbyde, hodláme vyrábět čerstvé sýry.

CHEMIE A REKONSTRUKCE

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVe všech našich provozovnách, kde tomu tak ještě není, zavádíme používání ekologických čistících prostředků.

Houbičky a hadříky na umývání hledáme z šetrných materiálů, aby zároveň byly pratelné a minimalizovali jsme tak množství produkovaného odpadu.

Během rekonstrukcí a oprav budeme využívat ekologické materiály a přírodní nátěry. Recyklace použitých materiálů je samozřejmostí.

Veškerou drogerii nakupujeme v co největších baleních a postupně zkoušíme najít dodavatele umožňující bezobalové zásobování drogerií či prodloužení cyklu obalů.


OPRAVY A OPAKOVANÉ POUŽITÍ VĚCÍ

2018_pekarna_sezoni_humus_chrest_quiche_039V mamacoffee se vždy snažíme o maximální životnost produktů i technologií, které využíváme. Naše technické oddělení ve spolupráci s provozními a vedoucími jednotlivých oddělení řídí pravidelné sanitace, opravy a technické zlepšení s cílem jednak zajistit delší životnost a zároveň co nejvíce snížit celkovou ekologickou náročnost našich aktivit.

Firma nebude nakupovat vybavení, které nejde opravit.

RECYKLACE A KOMPOSTOVÁNÍ

Ve všech našich provozech se dlouhodobě snažíme primárně o minimalizaci vzniku odpadu. Pokud se vzniku odpadu nedá zabránit (např. slupky ze zeleniny či lógr a další nutný materiál), snažíme se o co nejlepší recyklaci a kompostování.

Lógr spolu se vzniklým humusem z kompostu hodláme následně využívat při našich aktivitách a motivovat k jeho využití naše partnery a zákazníky. Například chceme zákazníkům nabízet lógr zdarma do přinesených nádob.