Soutěž: káva na cestách

Jak se zúčastnit soutěže?

Nahrajte fotku s tématem “Jak piju kávu na cestách” na Instagram s hashtagy #kavanacestach a #mamacoffee nebo fotku nahrajte na Facebook do komentáře pod příspěvek vyhlašující soutěž. Soutěž trvá od 1.8.2019 do 31.8.2019, 23:59.
Vítěznou fotografii vyberete porota složená z týmu mamacoffee během prvního týdne v září a výsledky zveřejníme 9.9.2019.

Pravidla soutěže

1. Pořadatelem a provozovatelem soutěže je:
mamacoffee s.r.o., Osmého listopadu 436/48, Praha 6, 169 00, IČ: 28364601, DIČ: CZ28364601

2. Termín a místo konání soutěže:
Soutěž probíhá od 1.8.2019 do 31.8.2019, 23:59 v České republice.

3. Soutěžící:
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky. Každý soutěžící může odpovědět pouze jednou. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním poměru k pořadateli a osoby blízké podle § 116 občanského zákoníku.

4. Účast v soutěži a určení výherce:
Účastníkem se může stát ten, kdo je fanouškem stránky mamacoffee na sociální síti Facebook nebo sleduje mamacoffee na Instagramu a v době konání soutěže pošle soutěžní fotografii. Vybrán bude jeden výherce. Výherce určí porota složená z vedení mamacoffee.

5. Výhra v soutěži, předání výhry:
Výherce získá Balíček pro cestovatele:

Výsledky soutěže budou zveřejněny na profilu mamacoffee na sociální síti Facebook a Instagram 9.9.2019. Výherce bude kontaktován a ověřen prostřednictvím sociální sítě Facebook nebo Instagram. Výhra bude zaslána výherci na smluvenou adresu, příp. si ji výherce bude moci vyzvednout v kavárně mamacoffee (dle vzájemné dohody).

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva:
Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že je pořadatel soutěže oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

7. Závěrečná ustanovení
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení týkající se splnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky. Účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi organizátorem, pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 1.8.2019